Varför Latrintömning?

Sedan 1 april 2015 är det förbjudet för fritidsbåtägare att tömma sitt toaavfall i havet. Då infördes också krav på de flesta fritidsbåtshamnar att tillhandahålla en tömningsanläggning. Varför lag?

För 100–200 år sedan var det väldigt få människor i skärgården, den bofasta befolkningen inräknad. 80–90 procent bodde på landsbygden och de flesta var bönder. Alla använde torrdass, i staden som på landet, som nästan inte belastade miljön alls. I dag bor 80–90 procent av befolkningen i städer, ofta kustnära, och mindre än 5 procent är bönder. År 1900 fanns det 5 milj. människor i Sverige, idag ganska exakt 10 milj! I staden är det idag förbjudet med torrdass, det krävs vattentoa med anslutning till VA systemet.

Visserligen har man reningsverk men det ”renade” avloppsvattnet innehåller 10–20 procent gödande ämnen. Men de senaste 100 åren har det också tillkommit tusentals kustnära sommarstugor, och hundratusentals fritidsbåtar, många stora som flytande sommarstugor med både ett och två toalettrum. Många fritidshus släpper skiten rätt ut i havet, och de flesta fritidsbåtar. Trots lagen som trädde i kraft 2015. Sjöfyllerilagen trädde i kraft 2010. Nu 8 år senare bekräftar sjöpolis och kustbevakning att de flesta har rättat in sig i ledet och slutat köra båt berusade. Man kan inte förvänta sig att en lag skall få fullt genomslag över en natt, särskilt inte när den gör intrång på sedvänjor.

 

Äldre båtar saknade tank men en härlig bild där nutid möter dåtid tycker vi på Latrina

Förhoppningsvis kommer vi att se samma utvecklingvad gäller båtägarnas tömning av sitt toalettavfall i havet. Att det inom 8 (?) år kommer att vara självklart att tömma sin skit i en tömningsanläggning, i en Latrina. Bakgrunden till lagen är naturligtvis den tilltagande övergödningen med åtföljande algblomning. Östersjön drabbas ju nu periodvis av så kraftig algblomning att det omöjliggör både båtturism, bad och fiske när blomningen lägger sig som en tjock illaluktande sörja på havet. Och många semesterfirare tar därför sin tillflykt till främmande länder, vilket genom flygresorna ger ytterligare belastning på miljön. Det här är inte lätt!

Latrina är en svensktillverkad anläggning för tömning av toaavfall. Tillverkaren har valt en lite annan linje än de flesta andra leverantörer. Man har valt att göra anläggningen stor och hög för att synas. Man har gjort den röd/vit, och vid designen hämtat inspiration från marina sjömärken. Höjden används också till en sinnrik slanghantering. I Latrina Premium ligger slangen på en vinda inne i själva huset. När man drar ut slangen vid tömning lyfts ett lod inne i masten, och när man är klar returnerar slangen med kraften från lodet.

 

Sommar i Visby gästhamn . lägg märke till hur väl en Latrina syns i hamnen.

Den lite mindre Latrina Bas har samma typ av slanghantering som i en bensinpump. Och nytillskottet Latrina Mini har upprullning av slangen runt krokar på baksidan. Det viktiga, inga slangar blir liggande på bryggan.Det tar bara ett par minuter att tömma vid en Latrina. Det är hygieniskt, rent och luktfritt. Man har ingen kontakt med ”skiten”, den bara sugs in av anläggningen som vanligtvis är kopplad till ett VA-system. Man ser genom ett inspektionsglas när flödet börjar och slutar, vet därigenom när man är klar. Luktfritt eftersom  även dofterna sugs in i systemet. Det är så enkelt att det inte finns någon anledning att av bekvämlighetsskäl fortsätta tömma i havet, vilket de flesta gör. Och du…samvetet. Om du tillhör kategorin lagbrytare, innerst inne vet du ju att det är fel att tömma i havet, så låt sommaren 2018 bli vändpunkten för dig och din familjs (o)vanor. Kräv av din båtklubb eller båthamn att de redan till sommaren investerar i en tömningsanläggning.

 

På Latrina Mini rullas slangen på baksidan – enkelt!

Comments Are Closed