Teknisk info

På dessa sidor finner du teknisk information, dels om hur din Latrina anläggning skall placeras men också om service, torrkörning (och då framförallt om hur Latrina med egenutvecklad teknik kallad spädflöde undviker detta) samt om ett tilläggspaket för att även på enkelt sätt kunna tömma båttoaletter av Porta Potti typ.