Leasing

Vi på Latrina är glada att kunna presentera ett finansieringsalternativ tillsammans med Wasakredit för våra kunder. Sedan början av maj är det möjligt att leasa sin Latrina. Vad innebär då det? Kort sagt, istället för erlägga hela köpeskillingen vid köpet delar ni upp kostnaden på ett antal leasinginbetalningar. Vi erbjuder kredittider mellan 24 och 60 månader och flexibilitet avseende restvärde (restskulden som också utgör det belopp ni kan köpa loss anläggningen för vid leasingtidens slut) och första förhöjd hyra (möjlighet att erlägga en förhöjd första hyra för att sedan ha mindre månatliga betalningar). Genom upplägget blir leasingavgiften en avdragsgill kostnad i resultaträkningen och anläggningen tas inte upp i balansräkningen under leaseperioden.

Så fördelarna i korthet:

Behåll en god likviditet genom att inte binda upp hela köpeskillingen
Avdragsgilla leasingavgifter
Ingen påverkan på balansomslutningen
Snabb enkel och flexibel finansieringslösning.

Kontakta oss för att få veta mer!

Comments Are Closed