Latrintömning

Latrintömning av fritidsbåtar

Latrina erbjuder latrintömning av båttoaletter eller husvagn/husbils-toaletter på ett mycket enkelt och hygieniskt sätt. Tack vare enkla funktioner och en sinnrik slanghantering är det nästan lika enkelt som att släppa ut slammet i havet eller i latrinbrunnen. När det gäller båtar, är det bara att förtöja, öppna locket i däcket, stoppa ner pipen i hålet, trycka igång pumpen och suga. Ett synglas visar direkt när flödet kommer igång och upphör. Efter tömning sug några sekunder direkt ifrån sjön för att fylla slangen med rent vatten i stället för slam och stoppa pumpen. Häng tillbaka sugmunstycket – klart på ca 60 sek!

Latrintömning i hamn

 

Anläggningar för latrintömning

Alla våra anläggningar för latrintömning har en väl genomtänkt slanghantering;

Latrina Bas och Latrina Mini fungerar precis som en bensinpump: lyft ner handtaget, starta pumpen, drag ut slangen, stick pipen i hålet i däck, öppna kulventilen och sug, och när tanken är tom, häng tillbaka munstycket, återställ.

Latrina Premium, som har en mycket längre slang, 8 m, har ett helt annat och patenterat system. Inne i huset finns en slangvinda som har automatisk återspolning. När man dragit ut slangen och tömt tanken och är klar, så returnerar slangen automatiskt med kraften av ett lod som löper inne i signalmasten.

Enklare än så blir latrintömning inte! Som bonus slipper man 8 meter slang liggande på bryggan eftersom människan av naturen är lite bekväm, och dessutom ligger slangen skyddad för väder och vind, och framför allt från solen.

Vid all slamsugning är torrkörning en riskfaktor, och det gäller de flesta pumptyper. Latrina har som första leverantör av sugtömningsanläggning hittat en lösning som i det närmaste eliminerar problemet. En extra liten vattenpump hämtar vatten via en tunn slang direkt från sjön och leder in det direkt på de aktiva pumpdelarna, rotorn och statorn. Detta spädflöde startas samtidigt som huvudpumpen och fortsätter tills huvudpumpen stängs av. Läs mer om torrkörning

 

Spara

Spara