Spädflöde

Torrkörning – en riskfaktor
Alla typer av pumpar som används i latrintömningsstationer löper risk att vid fel användning gå torra med eventuella skador som följd. Latrinas pump är inget undantag, men vi har nu som standard lagt till det vi kallar spädflöde, som mer eller mindre elliminerar risken för torrkörning. Kort beskrivet handlar det om att vi tillför vatten direkt in på de vitala delarna i huvudpumpen genom ett separat vattensystem. Med en extra, liten vattenpump hämtar vi vatten direkt från havet/sjön och leder in det i de aktiva pumpdelarna, statorn och rotorn, och flödet kommer igång samtidigt som huvudpumpen startas. Vi har testat systemet hela denna säsong och känner oss så förvissade om spädflödets fördelar att vi nu lägger med det som standard.

Följande driftsfall är de mest riskfyllda:

  • Anläggningen står på fast brygga högt över vattenytan, kanske 1,5 – 2 meter upp
  • Båtägaren har kvar kulkedjan mellan lock och däcksgenomföringen som gör att pipen inte
    tätar i hålet…

… eller en kombination av de båda. Lägg därtill lite lågt vattenstånd så är det en betydande risk att vakuumet inte räcker till för att suga upp slammet så att man får igång ett kylande och smörjande flöde, varför pumpen går torr. Detta inträffar inte med spädflöde. Även om pumpen efter ett par års användning börjar bli lite otät och inte genererar fullt vakuum kommer spädflödet att täta pumpen och återge den sin ursprungliga sugförmåga.

Uppgradering av tidigare levererade anläggningar.
Spädflödessystemet kan enkelt monteras även på tidigare levererade anläggningar. Det tar ca en timme att montera detaljerna och en behörig elektriker gör elinstallationen på ett par minuter. Därför rekommenderar vi alla ägare till tidigare levererade Latrinor att göra denna uppgradering redan nu, innan nästa säsong, för att så fort som möjligt, och framför allt innan lagen träder i kraft, ha spädflödet på plats. För lagen kommer med säkerhet att medföra en betydande ökning av användandet av latrintömningsstationer, och då skall de fungera.

Ett spädflödeskit för eftermontering kostar 3950 kr exkl. moms och frakt och då ingår ytterligare en uppgradering, nämligen ett så kallat siktglas eller synglas, som gör att man direkt ser när flödet kommer igång och när det upphör. Därmed slipper man stå och fundera på om det kommer något eller ej, och man vet när det är dags att sluta, vilket ytterligare minskar risken för torrkörning.