Betalning

Vi får en del frågor om vad som gäller angående att ta betalt av båtägare för latrintömning. Information finns på transportstyrelsens hemsida men vi har gjort en snabbguide av gällande regelverk (2016-01-31). Först några övergripande regler:

  • En hamn får täcka sina kostnader för avfallshantering, till
    exempel latrintömning, genom att generellt höja till exempel hamnavgift eller båtplatsavgift.
  • Omvänt, hamnarna får inte ta ut särskilda, specificerade kostnader för avfallshantering
  • Den hamn som tar ut en hamnavgift är skyldig att ta emot avfall, till exempel latrin, från fritidsbåtar
  • Den hamn som har en mottagningsanläggning, men inte klassificeras som fritidsbåtshamn, till exempel en båtmack, har rätt att ta ut avgift för latrintömning.

Vad en hamn också får göra är att ta betalt för korttids ”båtparkering” intill en Latrina, och ange att toatömning ingår i priset för parkeringen. Då öppnar sig möjligheter. Då kan man utrusta till exempel vår Latrina dels med ett kortläsarsystem för klubbens medlemmar/betalande bryggliggare i hamnen, som aktivererar pumpmotorn genom att ”visa” sitt privata kort för en kortläsare, varigenom pumpen aktiveras. Dels monterar man även en myntautomat för exempelvis 10-kronors-mynt, där man tar betalt X antal guldmynt från tillfälligt förtöjda båtar och där tömning alltså ingår i priset. Detta upplägg kostar cirka 7 000 kr exkl. moms och ger hamnägaren en möjlighet att på sikt återta stora delar av investeringskostnaden

Comments Are Closed